Kontynuując tradycję...

BLOG

Egzaminy - instrukcja obsługi

EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOSKIE 9-1 KYU


Termin: 18.12 - Kraśnik

             21.12 - Ryki


REJESTRACJI NA EGZAMIN NALEŻy DOKONAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE - 1 doba przed egzaminem.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:

- rekomendacja instruktora prowadzącego

- konto w systemie PUKT (www.pukt.pl)

- zgloszenie do egzaminy przez system PUKT

- wniesienie opłaty egzaminacyjneg - 80 zł - przy zgłoszeniu przez system PUKT

- opłacona licenja indywidualna - 40 zł

- uregulowane sprawy klubowe (złożona deklaracja członkowska, opłacone składki członkowskie z grudniową włącznie)Jeśli zawodnik jest już zarejestrowany w PUKT

zgłoszenie robimy przez profil zawodnika. Po zgłoszeniu instruktor potwierdza możliwość udziału w egzaminie (rekomendacja). Płatność za egzamin będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu kandydata na egzamin przez Klub. Wymagane jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PUKT.
Jeśli jeszcze nie jest zarejestrowany

Aby przystąpić do egzaminu, należy zarejestrować zawodnika w systemie informatycznym , po czym zgłosić w tym samym systemie w założonym już indywidualnym profilu zawodnika na egzamin. Jeśli jest więcej osób z rodziny można zarejestrować kolejny profil zawodnika na tym samym adresie e-mail.


Poniżej załączamy instrukcję jak to zrobić.


Rejestracja w systemie.
1. wchodzimy  na www.pukt.pl zakładka SYSTEM

2. wybieramy zarejestruj jako nowy użytkownik

3. podajemy adres e-mail, nazwę (imię i nazwisko zawodnika), podajemy hasło do profilu, akceptujemy regulaminy i klikamy ZAREJESTRUJ

4. po rejestracji wybieramy Klub Karate Tradycyjnego CHIDORI i postępujemy z dalszymi instrukcjami.


Zapis na egzamin.

1. Logujemy się na swój profil w PUKT

2. wybieramy opcję egzaminy, szczegóły egzaminu oraz potwierdzamy zapis na egzamin.

3. postępujemy zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.


W razie pytań lub wątpliwości lub potrzeby pomocy przy rejestracji prosimy o kontakt z instruktorem prowadzącym.


Mała ściąga dla rodzica :) 

9 kyu - biały pas

8 kyu - żółty pas

7 kyu - pomańczowy pas

6 kyu - zielony pas

5 kyu - niebieski pas

itd.