Kontynuując tradycję...

BLOG

INFO obozowe !!!

INFO OBOZOWE !!!


1. Transport - jest zorganizowany przejazd autokarem na trasie

Lublin-Zwierzyniec-Lublin. Koszt autokaru wynosi 50 zł. Zgłoszenia na e-mail: chidori.karate@gmail.com do 21.06.2020 (niedziela).


2. co koniecznie zapakować dziecku oprócz "standardowego" wyposażenia:

a)kimono i pas (jeśli posiada) oraz odzież sportową (najlepiej 2 komplety)

b)obuwie sportowe

c)coś do zasłaniania ust i nosa

d)odzież na ciepłe i chłodniejsze dni (w tym przeciwdeszczową)

e)krem z filtrem

f)kąpielówki

g)ręcznik (najlepiej dwa żeby osobny był na plaże)

h) coś na komary

i) jasny t-shirt(najlepiej biały) na którym możemy coś namalować


3. Zdrowie i bezpieczeństwo

Na miejscu będzie opieka lekarska, lecz jeśli dziecko przyjmuje lekarstwa specjalistyczne, prosimy o wyposażenie w nie dziecka wraz z dokładną instrukcją przyjmowania.

Uczestniczyć w obozie można tylko i wyłacznie pod warunkiem bycia zdrowym w dniu wyjazdu (poświadczone w pisemnym oświadczeniu rodziców o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – oświadczenie w załączniku).

Uczestnik może wziąć udział w obozie pod warunkiem, że nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażanie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza na podstawie oświadczenia opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

19. Uczestnik musi się stosować do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny.

20. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

21. Osoby odprowadzające na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

22. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Kąpiele na kąpielisku będą odbywały się wyłącznie na strzeżonej plaży w obecności i za zgodą ratownika WOPR. Dzieci będą pod stałą opieką kadry pedagogicznej (są to głównie instruktorzy naszego Klubu). Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW. Wypoczynek jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty i spełnia wymogi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.


4. Cenne przedmioty

a) dziecko ma prawo mieć telefon komórkowy lub inne urządzenie (np. tablet), lecz będą one się znajdować u wychowawcy i korzystać z niego będzie można w czasie wolnym z wyłączeniem ciszy nocnej (max. godzina dziennie). W razie potrzeby najlepiej kontaktować się z wychowawcą lub kierownikiem (jeśli nie będziemy mogli odebrać oddzwonimy niezwłocznie). Numery kontaktowe będą podane w programie obozu. Organizator nie odpowiada za zagubienie lub uszkodzenie urządzenia.


5. Formalności

Karty obozowe mają być wypełnione KOMPLETNIE I DOKŁADNIE wraz z załącznikami. Każda informacja dotycząca dziecka (oczywista dla rodzica) np. zdrowotna, żywieniowe lub inna, jest dla nas bardzo ważna i pozwoli wychowawcy jak najlepiej zadbać o powierzony nam największy Państwa skarb.

Jeżeli potrzebna jest faktura za obóz lub zaświadczenie do zakładu pracy prosimy o taką informacje (na e-mail chidori.karate@gmail.com) najpóźniej do końca lipca 2020.W razie pytań prosimy o kontakt: chidori.karate@gmail.comŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU !!!