Kontynuując tradycję...

BLOG

Regulamin sanitarny

Regulamin sanitarny obowiązujący na treningach organizowanych przez KKT Chidori w czasie pandemii Covid-19:


1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, które:

a. nie wykazują jakichkolwiek objawów klinicznych infekcji lub co najmniej podwyższonej temperatury ciała,

b. nie są objęte kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym,

c. nie przebywają w domu z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją.

2. Na zajęcia przychodzimy punktualnie (5 minut przed treningiem).

3. Do budynku wchodzimy w maseczkach. Ściągamy je dopiero przed samym treningiem (można też ćwiczyć w maseczkach lub przyłbicach).

4. Natychmiast po wejściu do obiektu dezynfekujemy ręce używając płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy danym wejściu.

5. Rodzice dzieci trenujących proszeni są o nie wchodzenie do budynku. Dzieci zostaną odebrane przez instruktorów, a po treningu odprowadzone do rodziców (pomożemy najmłodszym dzieciom się przebrać).

6. Sprawy organizacyjne załatwiamy telefonicznie lub mailowo. W wyjątkowych przypadkach rodzice mogą wchodzić do budynku pojedynczo.

7. Można korzystać z szatni, jednak rekomendujemy (zwłaszcza młodszym dzieciom) przyjeżdżanie na trening już w kimonie.

8. Cały czas pamiętamy o zachowaniu bezpiecznej odległości.


Udział w zajęciach możliwy jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.