Kontynuując tradycję...

9 kyu

 

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 

karate tradycyjne

karateka

sensei

oss!

karatega

 

II. ETYKIETA

 

ukłon (rei) w pozycji stojącej

ukłon (rei) w pozycji siedzącej

zachowanie się na sali treningowej (dojo)

wejście na dojo, wyjście z dojo

jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia

sposoby zwracania się do instruktora (sensei)

sposób wiązania pasa (obi)

sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

 

III. KIHON (technika)

 

(HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)

(KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)

(HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)

(ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

 

IV. OKRES TRENINGU

 

1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach) 
 

V. Objaśnienia symboli pozycji:

 

(HD) - Heiko-dachi
(KI) - Kiba-dachi
(HsD) - Heisoku-dachi
(ZE) - Zenkutsu-dach