Kontynuując tradycję...

Indywidualne licencje członkowskie PZKT

 

Przypominamy o konieczności posiadania indywidualnej licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na rok 2019. Obowiązuje ona WSZYSTKICH trenujących karate (zgodnie z zarządzeniem PZKT). 


Wykupienie licencji jest warunkiem udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd. 

Informujemy, że wpłat za licencję w wysokości 40 zł rocznie, dokonują ćwiczący na konto Polskiego Związku Karate Tradycyjnego:

58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium 

w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty

„Licencja PZKT 2019: Jan Kowalski  ur. 20.05.2000, KKT CHIDORI

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:

1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu). Wystarczy przynieść instruktorowi opisane zdjęcie legitymacyjne .

2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś" podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 130 zł/doba.