Kontynuując tradycję...

4 kyu


I. Kata


Heian Godan


II. Kichon


1.  (ZE)->  Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2  (P)

2.  (ZE)->  J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)  (T)


3.  (ZE)->  C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),J.-Tate Urakenuchi (KI)  (P)


4. (ZE)->  C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)  (P)


5.  (KI)->  C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,C.-Nukite (ZE)  (T)


6.  (ZE)->  Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1  (P)


7.  (O)(ZE)->  C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1  (P)


8.  (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę  (B)


9.  (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę  (B)


10.  (O)(ZE)->  C.-Ushirogeri ->(ZE)  (P)


11.  (O)(ZE)->  C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,C.-Gyakuzuki (ZE)  (P)


III. Kumite


Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)


GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)


V. OKRES TRENINGU


Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.